Aanbod leerwegen

Parkendaal Lyceum Apeldoorn biedt onderwijs op de drie reguliere niveaus: mavo, havo en vwo. Instromen kan het hele schooljaar.

Op Parkendaal Lyceum Apeldoorn geldt dat in leerjaar 1 en 2 zowel mavo-, havo- en vwo-leerlingen zitten. Vanaf leerjaar 3 gaat het niveau zich splitsen, afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen per niveau. Zo kan het zijn, dat een klas gecombineerd wordt in bijvoorbeeld 3 havo/vwo. In een klas op Parkendaal Lyceum zitten gemiddeld acht leerlingen. Voor alle niveaus geldt dat instromen in ieder leerjaar mogelijk is. Net als in het reguliere onderwijs doen de leerlingen in de examenklassen mee met de schoolexamens (SE) en ze sluiten af met het landelijk centraal schriftelijk examen (CE).

Onder bepaalde voorwaarden bieden wij de mogelijkheid om aan een versneld examentraject deel te nemen: de laatste twee jaren van een niveau wordt dan in één jaar gevolgd. Leerlingen kunnen hier alleen aan deelnemen na overleg met de schoolleiding.

Parkendaal Lyceum Apeldoorn biedt tevens programma's voor dreigende zittenblijvers of afstromers. Heeft de leerling binnen zijn/haar huidige school teveel tekorten waardoor doublure of afstroom naar een lager niveau dreigt, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar Parkendaal Lyceum. Informeer naar de mogelijkheden: info@parkendaal.nl