Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden treft u hier aan op de website in pdf formaat. tevens zijn ze ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij aangaan van een overeenkomst met Parkendaal School dient u ook de algemene voorwaarden door middel van parafering te accepteren. Daar waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over Parkendaal Lyceum dient ook Parkendaal School te worden gelezen.