Bovenbouw

Parkendaal School richt zich in eerste instantie op leerlingen in de bovenbouw

De bovenbouw van het basisonderwijs wordt gevormd door de groepen 6, 7 en 8. Parkendaal School streeft naar de vorming van één of meerdere combinatieklassen. De leerlingen werken voornamelijk op hun eigen niveau, maar daar waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht, zoals bij projecten en excursies. Voor de oudere leerlingen is het ook mogelijk zich al te oriënteren op het vervolg onderwijs: het voortgezet onderwijs bij Parkendaal Lyceum. Denk aan het volgen van de lessen Nederlands, Engels of wiskunde. Door passend onderwijs te bieden in een kleine, maar gezellige groep ontstaat er een veilige schoolomgeving. Een omgeving waar het maken van fouten niet verkeerd is, maar juist kansen biedt tot verbetering. Verbeteren van kennis en inzicht. Wij dagen de leerlingen graag uit om het beste uit zichzelf te halen.