Cito

Parkendaal school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito.

Deze onafhankelijke Cito toetsen zijn een aanvulling op onze dagelijkse observaties, de methode gebonden toetsen, de leer-werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch in kaart gebracht en geven inzicht in de ontwikkeling en de mogelijkheden van de leerlingen. De toetsen sluiten aan bij het aangeboden onderwijs en de leefwereld van de leerlingen. Naast het reguliere school onderwijs zal Parkendaal School zoveel als mogelijk ook het onderwijsvizier op de praktische (be)leefomgeving richten van de leerling door middel van kleine en grotere projecten en excursies.