Leerlingzorg

Het welzijn van de leerling is vaak gekoppeld aan de behaalde studieresultaten.

Als blijkt dat studieresultaten, ondanks de persoonlijke studiecoaching, achterblijven en een leerling niet meer met plezier naar school gaat, dan vinden we het onze plicht en taak uit te zoeken of er wellicht niet-zichtbare leerproblemen bij de desbetreffende leerling aan de orde zijn.

Dyslexie (woord- en leesblindheid), dyscalculie (problemen met rekenen), faalangst, concentratiestoornissen kunnen de oorzaak zijn, dat leerlingen niet het beste uit zichzelf weten te halen. Parkendaal Lyceum Apeldoorn heeft een zorgcoördinatoor in huis om deze leerlingen extra begeleiding te kunnen bieden. Afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid begeleiding kunnen hiervoor kosten worden berekend.