Onderwijs

Parkendaal School biedt onderwijs aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Wij richten ons op de bovenbouw van het basisonderwijs. Door het bieden van passend onderwijs in kleine klassen is er veel aandacht voor de individuele leerling. De Parkendaal School staat voor een veilig leerklimaat waarin elke leerling tot zijn recht komt. Naast de focus op taal en rekenen investeren de leerkrachten ook nadrukkelijk in sociale-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming en sport.