Procedure

Het intakegesprek met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers is de eerste fase van de toelating.

Het intakegespek is een wederzijdse kennismaking waarin de mogelijkheden van onderwijs op Parkendaal School wordt besproken. Wij vinden een goede relatie tussen ouders, leerling en school erg belangrijk en wij zijn dan ook van mening dat het van beide kanten moet klikken. 

Parkendaal School heeft een onafhankelijk toelatingsbeleid. Bij plaatsing van de leerling, afhankelijk van het niveau, wordt onder meer gekeken naar: 

  • Het advies en de resultaten van de basisschool tot op heden.
  • De resultaten van de Cito-toetsen.
  • Het resultaat van een eventueel psychologisch- en/of intelligentieonderzoek.
  • Het instroomniveau van de leerling.
  • De motivatie van de leerling.