Tarieven

Schooljaar 2018/2019

Leerjaar

Betaling ineens
voor 1/5/2018

Betaling ineens
voor 31/8/2018

Betaling in
3 termijnen

Basisschool
groep 6, 7, 8
(per leerjaar 

€ 13.100,- € 13.500,- € 13.900,-
       

Bij inschrijving voor een schooljaar is in het jaartarief begrepen:

 • meelopen met enkele vakken in de brugklas van Parkendaal Lyceum;
 • eendaagse excursies;
 • ongevallenā€ en aansprakelijkheidsverzekering;
 • deelname aan projecten.

Niet inbegrepen:

 • boekengeld;
 • kosten van extra individuele (bij)lessen;
 • het volgen van één of meerdere vakken van het voortgezet onderwijs

Toeslag schoolboeken- en materiaal:

Voor elk schooljaar geldt een bijdrage van het schoolmateriaal van € 295,-

Toeslag per vak in het voortgezet onderwijs is 595,-- euro op jaarbasis

Kortingen:

Bij ieder extra schooljaar geldt (inclusief het vervolgonderwijs op Parkendaal Lyceum):

 • 2e schooljaar 3% korting
 • 3e schooljaar 5% korting
 • 4e schooljaar 7% korting
 • 5e schooljaar en daarna 8% korting

Betalingen:

 • Bij betaling van het schoolgeld in drie termijnen dienen de betalingen uiterlijk te zijn bijgeschreven op 31 augustus, 30 november en 15 februari van het betreffende schooljaar. Elke betaling betreft 1/3e deel van het gehele schooljaarbedrag.
 • Betaling in tien termijnen is mogelijk, het jaartarief wordt nader afgesproken met het management, het eerste termijn start op 31 juli.


Onder voorbehoud van prijswijzigingen.