Tarieven

Parkendaal School maakt onderdeel uit van Winford. De schooltarieven 2019-2020 zijn aangepast en gelden voor nieuwe cliënten.

Schooljaar 2019/2020

Leerjaar

Betaling ineens
voor 1/5/2019

Betaling ineens
voor 31/8/2019

Betaling in
3 termijnen

Basisschool
groep 5 t/m 8
(per leerjaar) 

€ 15.250,- € 15.900,- € 16.500,-
       

Bij inschrijving voor een schooljaar is in het jaartarief begrepen:

 • ééndaagse excursies;
 • ongevallen‐ en aansprakelijkheidsverzekering;
 • deelname aan projecten

Niet inbegrepen:

 • boekengeld;
 • kosten van extra individuele (bij)lessen;
 • het volgen van één of meerdere extra vakken speciaal ontwikkelt voor het basisonderwijs 

Toeslag schoolboeken- en materiaal:

Voor elk schooljaar geldt een bijdrage van het schoolmateriaal van € 295,-

Toeslag per vak in het voortgezet onderwijs is 595,-- euro op jaarbasis

Kortingen:

Bij ieder extra schooljaar geldt (inclusief het vervolgonderwijs op Parkendaal Lyceum):

 • 2e schooljaar 3% korting
 • 3e schooljaar 5% korting
 • 4e schooljaar 7% korting
 • 5e schooljaar en daarna 8% korting

Betalingen:

 • Bij betaling van het schoolgeld in drie termijnen dienen de betalingen uiterlijk te zijn bijgeschreven op 31 augustus, 30 november en 15 februari van het betreffende schooljaar. Elke termijn betreft 1/3e deel van het gehele schooljaarbedrag.
 • Betaling in tien termijnen is mogelijk, het jaartarief wordt nader overeengekomen met het management, het eerste termijn vervalt op 31 juli.


Onder voorbehoud van prijswijzigingen.