Waarom Parkendaal?

Parkendaal is sinds recent een onderdeel van Winford. De onderwijsfilosofie van Parkendaal en Winford komen sterk overeen en zal als gevolg van de samenwerking niet substantieel wijzigen.

  • Een klas bestaat uit een combinatie van groep 6, 7 en 8 en bevat gemiddeld acht leerlingen.
  • Bij voldoende animo kan Parkendaal School voorzien in een groep 5 
  • De docenten zijn bekwaam, ervaren en betrokken.
  • De kleinschalige monumentale gebouwen dragen bij aan een veilige en rustige leeromgeving.
  • Elke leerling krijgt een individueel leerplan.
  • Een dag op school duurt van 9.00 uur tot 14.45 uur m.u.v. woensdag en vrijdag, dan zijn de leerlingen om 12.40 uur vrij.
  • Zorgstructuur is aanwezig voor leerlingen die dat nodig hebben (gericht op leerdeficiënties).
  • Een leerling wordt individueel benaderd en begeleid.
  • Als de leerling er aan toe is kan het al deels meelopen met de brugklas van Parkendaal Lyceum.