Waarom Parkendaal?

  • De klassen hebben gemiddeld acht leerlingen.
  • De docenten zijn bekwaam, ervaren en betrokken.
  • De kleinschalige monumentale gebouwen in rustige woonwijken dragen bij aan een veilige en vertrouwde leeromgeving.
  • Elke leerling heeft zijn/haar eigen leerplan.
  • Een lesdag duurt van 9.00 uur tot 16.40 uur, inclusief huiswerkbegeleiding.
  • Zorgstructuur aanwezig voor leerlingen die dat nodig hebben (gericht op leerdeficiënties).
  • Versneld of verspreid examen doen behoort tot de mogelijkheden.
  • Maatwerktrajecten richting het eindexamen.